Ønsker tips om rømt fisk i Kvinnherad

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har tatt imot flere tips om rømt oppdrettslaks i Kvinnherad, og ønsker tips om fangst og observasjoner av slik fisk i området.

Ifølge meldingene dreier det seg dreier seg om laks på om lag 1 kilo, opplyses det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det har vært noen rømminger i området, og har tatt kontakt med aktuelle oppdrettsselskap.

– Så langt er det ikke grunnlag for å fastslå hvor mye fisk som kan ha rømt, og for å få et bedre bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum, heter det i meldingen fra direktoratet.

Fiskeridirektoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.