Ingen utsettelse med redusert lakseproduksjon

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Fiskeoppdrettere får ikke utsettelse med reduksjon av produksjonskapasiteten i områdene Nordhordland til Stadt og Stadt til Hustadvika, som har fått rødt lys etter trafikklysordningen.

Nærings- og fiskeridepartementet har fått en henvendelse om å utsette nedtrekket i tillatelseskapasitet, etter trafikklyssystemet for laks, ørret og regnbueørret. Henvendelsen gjelder produksjonsområdene 4 og 5, og spørsmål om utsettelse til 31. desember i år.

– Departementet har vurdert henvendelsen, men har kommet til at det ikke er aktuelt å gi en slik utsettelse, opplyses det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet lørdag.

Må redusere produksjonen innen 4. august

I forskriften om kapasitetsjusteringer, som ble fastsatt 4. februar 2020 og trådte i kraft samme dag, er det for produksjonstillatelser i røde produksjonsområder, bestemt at disse fra og med 6 måneder etter forskriftens ikrafttreden, bare kan utnyttes med inntil 94 prosent av tillatelsens pålydende. Med andre ord må produksjonen reduseres innen 4. august 2020.

Les også: Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen

Fakta om trafikklyssystemet

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får sin produksjonskapasitet redusert. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Tidligere i år ble det bestemt hvilke farger områdene skal ha:

  • Ni produksjonsområder får grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent: Svenskegrensen til Jæren (1), Ryfylke (2), Nordmøre og Sør-Trøndelag (6), Nord-Trøndelag med Bindal (7), Helgeland til Bodø (8), Vestfjorden og Vesterålen (9), Kvaløya til Loppa (11), Vest-Finnmark (12), Øst-Finnmark (13).
  • To produksjonsområder får gult lys: Karmøy til Sotra (3) og Andøya til Senja (10). I disse områdene skjer det ingen endringer i produksjonskapasiteten.
  • To produksjonsområder får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent: Nordhordland til Stadt (4) og Stadt til Hustadvika (5).