Hav Line får forlenget dispensasjon

Hav Lines dispensasjon til å sortere produksjonsfisk i Danmark, forlenges midlertidig.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Hav Line eier slaktebåten «Norwegian Gannet».

Produksjonsfisk er den tredje sortering for oppdrettet laks og ørret, der fisk av klassene Superior og Ordinær tillates for eksport, mens fisk med synlige feil eller mangler, sorteres ut som produksjonsfisk. Fiskekvalitetsforskriften sier at all produksjonsfisk må sorteres og bearbeides i Norge.

Hav Line fikk 16. mai i fjor en midlertidig dispensasjon fra forskriften til å sortere fisk i Danmark. Dispensasjonen ble gitt på visse vilkår, blant annet må fisk med feil og mangler returneres til Norge for videre bearbeiding.

Les også: Gir Hav Line midlertidig dispensasjon

Dispensasjonen løper ut 1. juli i år. Hav Line har søkt om å få forlenget dispensasjonen med ett år, noe Nærings- og fiskeridepartementet har avslått. Det er hensynet til norsk fisks omdømme som ligger til grunn. Saken er påklaget, og neste skritt er at klagen skal behandles av Kongen i statsråd.

– Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å forlenge den eksisterende midlertidige dispensasjonen, fram til saken blir behandlet av Kongen i statsråd, skriver departementet i meldingen.