Rømt oppdrettsfisk i Tingvollfjorden

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Det har de siste dagene blitt fanget rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal. Kilden til rømmingen er så langt ikke kjent.

– Fiskeridirektoratet har de to siste dagene fått meldinger om betydelige fangster av oppdrettsfisk på rundt 4-6 kg i Sunndalsfjorden innerst i Tingvollfjorden. Fangstene er i hovedsak tatt i kilenøter, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Direktoratet har hatt dialog med selskapet som driver lokaliteten som ligger nærmerst og som har fisk i aktuell størrelse. Selskapet har sjekket nøtene på anlegget uten å finne hull.

Fiskeridirektoratet vil kartlegge spredning, fangsttidspunkt med mer på fangstene i området. Det vil også bli samlet inn prøver fra den rømte fisken som kan brukes til sporing dersom kilden til rømmingen ikke blir kjent.

Ønsker flere tips

For å få et best mulig bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster. Tipser kan bli kontaktet for prøvetaking (skjell).

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmennheten.