AquaGen er kilden til rømt laks i Tingvollfjorden

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Genetiske analyser viser at den rømte laksen som i sommer er fanget i Tingvollfjorden, stammer fra Aquagens anlegg i Honnhammervika.

Det er siden 23. juni fanget i overkant av 270 fisk, der mesteparten av den gjenfangede fisken er fanget i laksenøter i området rundt lokaliteten. Lokaliteten tilhører Aquagen AS.

– Genetiske tester gjennomført av Aquagen AS, har vist at den gjenfangede laksen stammer fra én bestemt fiskegruppe, som står på lokaliteten Honnhammervika i Tingvollfjorden, opplyses det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Selskapet har ikke lykkes i å avklare rømmingsomfanget eller hvordan rømmingen har funnet sted, men Fiskeridirektoratet vil i samsvar med selskapet pålegge telling av lokaliteten i nær fremtid.

Fiskeridirektoratet vil følge opp selskapet gjennom tilsyn.

Les også: Rømt oppdrettsfisk i Tingvollfjorden