Åkerblå kjøper Ferskvannsbiologen og Skandinavisk Naturovervåking

Pål Kristian Moe, styreleder i Åkerblå Group, Rita Strand og Anders Lamberg fra Skandinavisk Naturovervåking, og adm.dir. Roger Sørensen fra Åkerblå Group. Øystein Kaanstad Hanssen fra Ferskvannsbiologen var ikke til stede. Foto: Åkerblå

Åkerblå Group AS kjøper 100 prosent av aksjene i selskapene Skandinavisk Naturovervåking AS og Ferskvannsbiologen AS.

De to oppkjøpte selskapene vil bli fusjonert og skal fortsette som en ny selvstendig enhet innenfor Åkerblå Group.

– Målet er å utvikle enda bedre tjenester gjennom å styrke kompetansemiljøet og satsningen på FoU, samt trappe opp forskning innenfor fagområdene anadrom laksefisk og innlandsfisk. Med kompetanse fra Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåking AS vil oppkjøpet også bidra til å styrke eksisterende fagfelt i Åkerblå innenfor områdene Miljø, Fiskehelse og tekniske tjenester, skriver Åkerblå AS i en pressemelding.

Ulike fagområder

Sammen driver Skandinavisk Naturovervåking AS og Ferskvannsbiologen AS forvaltningsrettet overvåking, rådgivning og forskning innenfor fagområdene innlandsfisk og laksefisk, og har hovedkontorer henholdsvis i Trondheim og Lødingen. Firmaenes oppgaver er å levere tjenester til kraftbransjen, oppdrettsbransjen, miljømyndigheter og Mattilsynet, samt til forvaltningsaktører og rettighetshavere.

Åkerblå AS er en kompetansebedrift som har ca. 140 ansatte fordelt på 15 avdelingskontorer langs store deler av Norskekysten. I tillegg eier selskapet laboratorium i Trondheim, FoMAS AS, Marin Helse AS og er deleier i Møreforskning AS. Åkerblå Group har hovedkontor på Frøya i Trøndelag Fylke.

Ny kompetanse til Åkerblå Group

– Med Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåking AS på laget, får vi tilførsel av ny kompetanse inn i Åkerblå Group. Det gir oss mulighet til å investere enda mer i fagkompetanse innenfor området miljø og vannkvalitet, skriver Åkerblå.

Fagområdene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen jobber innenfor, skal videreutvikles på tvers av alle fagområder som Åkerblå betjener.

– Kompetansen og systemene som de oppkjøpte selskapene besitter, er overførbar til tjenesteområdene fiskehelse, miljø og teknisk, samt at kompetansen og systemene som Åkerblå besitter, er overførbar til tjenesteområdene anadrom laksefisk, innlandsfisk og vannkvalitet, heter det videre i meldingen.

– Bidrar til å utvikle Åkerblå

– Åkerblå har sett på Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåking AS som solide og spennende aktører, som vi mener kan utvikle Åkerblå inn i fremtiden. Vi er særlig opptatt av evnene Skandinavisk Naturovervåkning og Ferskvannsbiologen har til å utvikle systemer og løsninger innenfor sine fagfelt. Dette skal vi i fellesskap jobbe sammen om, og det vil resultere i kunnskapsheving blant ansatte og næringene.

Det sier administrerende direktør i Åkerblå Group AS, Roger Sørensen.

– Det fusjonerte selskapet Skandinavisk Naturovervåkning/Ferskvannsbiologen og Åkerblå har en spennende framtid sammen, sier de tre tidligere eierne Rita Strand, Anders Lamberg og Øyvind Kanstad Hanssen.

– Dette er en god løsning for de to selskapene som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Økt spisskompetanse vil bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger konkluderer de.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital, som har Ferd som største eier.