Sjømatgigant kjøper seg inn i Salmon Evolution

Slik skal anlegget til Salmon Evolution på Indre Harøy se ut når det er fullt utbygd. Illustrasjon: Moldskred / Salmon Evolution

Salmon Evolution har inngått en investeringsavtale med Dongwon Industries, om at Dongwon skal investere 50 millioner kroner i en minoritetsandel i Salmon Evolution.

Det fremgår av en pressemelding fra Salmon Evolution. Dongwon Industries har base i Sør-Korea og er en av verdens ledende sjømatbedrifter.

I henhold til avtalen planlegger de to aktørene å inngå et partnerskap om å bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea, ved å utnytte Salmon Evolutions teknologi. De vil også i fellesskap vurdere fremtidige muligheter for å skalere lignende prosjekter i andre asiatiske markeder så vel som det nordamerikanske markedet.

– Dette er en veldig spennende mulighet for oss. Samarbeid med en global aktør som Dongwon Industries vil gi oss gode kommersielle muligheter, i tillegg til solid industriell støtte for å skalere konseptet vårt i nye markeder, sier administrerende direktør Håkon André Berg i Salmon Evolution.

Gjenskape naturgitte forhold

Dialogen med Dongwon har pågått en stund, og det ble tidlig klart at selskapet hadde til hensikt å investere i Salmon Evolution.

– Komplikasjoner knyttet til Covid 19 har imidlertid forsinket prosessen, og det er derfor ekstra gledelig at vi nå har fått en avtale på plass, sier Håkon André Berg.

– Etter å ha vurdert en rekke prosjekter for landbasert oppdrett, bestemte vi oss for at Salmon Evolution representerer de beste investerings- og partnerskapsmulighetene i sektoren, forklarer Kiyun Yun, Dongwon's CFO.

– Vi mener at Salmon Evolutions teknologi best gjenskaper de naturgitte forholdene i sjøen, samtidig som man unngår de mange utfordringene som konvensjonelt oppdrett i sjøen står overfor, sier Yun.

Oppdrettsanlegg på Indre Harøy

Salmon Evolution begynte i mai byggingen av et landbasert oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Anlegget vil baseres på 65 prosent resirkulering og 35 prosent tilførsel av filtrert og temperert sjøvann, noe som vil bidra til optimal drift og redusere risikoen betydelig sammenlignet med andre typer landbaserte anlegg med tilnærmet full resirkulering av vannet, mener Salmon Evolution.

Ved ferdigstillelse skal oppdrettsanlegget på Indre Harøy, ha en årlig produksjonskapasitet på rundt 36.000 tonn atlantisk laks.

– En investering fra en stor global sjømataktør, sender et sterkt signal til industrien i denne tidlige fasen, sier Tore A. Tønseth, styreleder i Salmon Evolution.

– Våre eksisterende eiere har bred erfaring fra hele verdikjeden for konvensjonelt havbruk og høy kompetanse på de ulike teknologikonseptene for landbasert oppdrett. At Dongwon ikke bare investerer i oss, men også planlegger å inngå et partnerskap med selskapet, er en god indikasjon på potensialet vårt, sier Tore A. Tønseth.

- Viktig partner i fremtidig distribusjonsnettverk

I tillegg til verdipotensialet som ligger i bygging av tilsvarende landbaserte anlegg i andre deler av verden, fremhever Tønseth de betydelige mulighetene som kan ligge i et partnerskap innen salg og distribusjon.

– Dette tar oss et langt steg videre i det arbeidet vi må legge ned for å sikre skalering og markedsadgang i et verdensmarked der kvalitet og bærekraft blir stadig viktigere. Dongwon vil også være en særdeles god og viktig partner i vårt fremtidige distribusjonsnettverk, avslutter Tønseth.

Pareto Securities og DNB Markets har vært rådgivere for Salmon Evolution i transaksjonen.

Om Dongwon
Dongwon Industries (totalbalanse 2019 på USD 2,6 milliarder, omsetning på USD 2,3 milliarder), ble etablert i 1969 som et morselskap av Dongwon Group (totalbalanse 2019 på USD 4,9 milliarder, omsetning på USD 6,6 milliarder). Dongwon Industries er et globalt ledende fiskeriselskap innen tunfisk, og det største salgsselskapet for laks i Korea. Dongwon Industries driver globale virksomheter som StarKist, som er det ledende selskapet innen hermetisert tunfisk i USA, og innen fiskeri-, og fiskeforedling i Senegal.

Om Salmon Evolution
Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetningene som havet gir – til oppdrett på land. Selskapets plassering på Indre Harøy i Hustadvika kommune, sikrer at man kan ta i bruk teknologi som er best egnet til å drive oppdrett på land.

Gjennomstrømmingsteknologi med om lag 65 prosent gjenbruk, sikrer optimalt produksjonsmiljø og minimerer biologisk risiko. Beliggenhet, teknologi, og industriell- og teknologisk kompetanse, danner grunnlaget for bærekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året. Første byggetrinn ble igangsatt i andre kvartal 2020. Selskapet tar mål av seg å bli et fyrtårn innen bærekraftig oppdrett. Kilde: Salmon Evolution.