Lakseauksjonen starter tirsdag

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

I dag starter auksjonen av de nye tillatelsene for fiskeoppdrett i grønne produksjonsområder.

Nærings- og fiskeridepartementet har tidligere besluttet at det skal auksjoneres ut nye oppdrettstillatelser i grønne produksjonsområder.

– Oppdrettsnæringen er viktig for norsk verdiskaping, og bidrar til å sikre aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Nå legger vi ut nye tillatelser til salgs, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

- Venter spent på utfallet

Hvor lenge auksjonen vil vare, avhenger blant annet av budgivningen i auksjonen. I 2018 varte en tilsvarende auksjon i tre dager.

– Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Les også: Disse har registrert seg for auksjonen av laksevekst

Tabell: Kapasitet til salgs på auksjon

Produksjonsområde    Tilgjengelig kapasitet 
 på auksjon (tonn MTB)
1.  Svenskegrensen
til
Jæren
977
2.  Ryfylke 2 082
6.  Nordmøre og Sør-
Trøndelag
6 384
7.  Nord-Trøndelag
med Bindal
2 915
8.  Helgeland til Bodø 3 648
9.  Vestfjorden og
Vesterålen
3 855
11.  Kvaløya til Loppa 2 481
12.  Vest-Finnmark 4 005
13.  Øst-Finnmark 842

SUM

27 189