ILA påvist ved Vinnalandet i Hammerfest

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10616 Vinnalandet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver oppdrett av laks.

Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 19. august 2020 om ILA-mistanke ved lokalitet Vinnalandet. Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser av fisk fra lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Vinnalandet i Hammerfest

Den 21. august 2020 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Vinnalandet for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. august 2020 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Pålegger tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

– Mattilsynet vil pålegge tømming av lokaliteten, skriver Mattilsynet i meldingen.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.