ILA påvist ved Bjørlykkestranda i Vanylven

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 22455 Bjørlykkestranda i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke, hvor Mowi ASA driver oppdrett av laks.

Mowi varslet Mattilsynet 10. september 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Bjørlykkestranda. Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved eksternt laboratorium etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Bjørlykkestranda i Vanylven

Mattilsynet inspiserte anlegget og tok ut egne prøver 15. september.

– Mattilsynet stadfestet diagnosen 25. september på grunnlag av prøvesvar fra Veterinærinstituttet som viser at det er påvist ILA-virus og sykdomsforandringer i samme fisk, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Slakter ut fisk

For å begrense smittespredning, er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Slakting er allerede i gang, og lokaliteten er planlagt utslaktet i løpet av uke 40.

Lokalitet Bjørlykkestranda ligger i en overvåkingssone for ILA. Det blir om kort tid fastsatt et utvidet kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.