Utsetter frist for oppdrettsanlegg på land

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fristen for å oppfylle nye tekniske krav utsettes til 2022. Samtidig endres forskriften slik at den skal bli lettere å forstå og gjennomføre.

I 2018 ble det vedtatt å innføre nye tekniske krav til oppdrettsanlegg på land. Kravene skulle sørge for mer rømningssikre anlegg, og var et ledd i myndighetenes strategi mot rømming.

Les også: Enklere å få godkjent oppdrettsanlegg på land

De nye kravene skulle etter planen tre i kraft i januar neste år. Nå utsettes fristen til 2022. I tillegg endres forskriften, slik at de nye kravene skal bli lettere å forstå og gjennomføre.

– Selv om de fleste rømminger skjer fra anlegg i sjøen, har vi hatt tilfeller der fisk har rømt fra anlegg på land. Målet med forskriften er å forhindre rømming. Samtidig er det viktig at aktørene får mulighet til å gjøre en god og ansvarlig jobb når de skal innføre de nye kravene. Derfor gir vi dem nå litt ekstra tid, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

På Fiskeridirektoratets nettsider kan du lese mer om krav til landbaserte anlegg.