Salmon Evolution tildelt 96,8 millioner fra Enova

Slik skal anlegget til Salmon Evolution på Indre Harøy se ut når det er fullt utbygd. Illustrasjon: Moldskred / Salmon Evolution

Salmon Evolution Holding AS har blitt tildelt NOK 96.8 millioner kroner i tilskudd fra det statlige foretaket Enova.

Støtten fra Enova gis som direkte tilskudd og utløser ikke noen større tilleggsinvesteringer for Salmon Evolution enn det som allerede ligger i selskapets planer, opplyser Salmon Evolution i en børsmelding fredag.

Tilskuddet fra Enova er knyttet til det pågående byggeprosjektet som Salmon Evolution gjennomfører for sitt landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika Kommune i Møre og Romsdal.

Dette anlegget skal etter at første byggetrinn er ferdigstilt, produsere ca. 9 000 tonn laks årlig. Selskapets hybride gjennomstrømmingssystem er basert på å hente inn store mengder sjøvann, som skal benyttes til å produsere totalt 36 000 tonn laks når anlegget er fullt utbygd.

– Med dette tilskuddet bidrar Enova til at morgendagens løsninger for lakseoppdrett blir realisert. Vår strategi om å etablere en signifikant, lavutslipps lakseoppdretter står fast, sier CEO Håkon André Berg i Salmon Evolution.

– Styrker Norge som oppdrettsnasjon

Norske myndigheter har en uttalt visjon om å femdoble akvakulturproduksjonen innen 2050. Samtidig ønsker man at Norge skal bli et lavutslippsland med en reduksjon av klimagasser på 90 prosent i samme periode.

Enova gir et viktig bidrag for at akvakulturnæringen kan kutte utslipp og øke lønnsomheten med effektive energi- og klimatiltak, mener Berg.

– Vi tror at Enovas bidrag vil styrke Norges posisjon som verdens ledende oppdrettsnasjon, sier Håkon André Berg.

Enova SF er 100 prosent eid av Klima og miljødepartementet, og skal bidra til reduserte klimagassutslipp, utvikling av fremtidsrettet miljøteknologi og en forbedret sikkerhet av energitilgang.

Med tilskuddet fra Enova, styrker Salmon Evolution sin finansielle situasjon. Selskapet har hentet NOK 810 millioner i egenkapital i 2020, i tillegg til å ha hentet NOK 50 millioner i 2019. Det jobbes også med å lande en kredittfasilitet på NOK 396 millioner gjennom et konsortium av tre banker. Per 13 november 2020 har selskapet en kontantbeholdning på NOK 677 millioner (NOK 3,08 pr aksje) og en utestående gjeld på NOK 40 millioner til finansielle institusjoner.

Salmon Evolution Holding AS (SALME-ME) endte fredag nær uendret på Merkur Market, med en nedgang på 0,02 prosent til 5,20 kroner.