Sølvtrans kontraherer to brønnbåter for levering i 2023

De fem nye brønnbåtene får hver en lengde på 76,96 meter og et lasteromsvolum på 3.000 m3. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted AS

Sølvtrans har kontrahert to nye brønnbåter hos Aas Mek Verksted AS i Vestnes kommune. De nye båtene inngår i det investeringsprogrammet som rederiet har lagt opp frem imot 2025.

Skipene skal bygges etter verftets eget design, type AAS 3002 ST, får byggenummer 211 og 212, og er planlagt levert i løpet av 2023, fremgår det av en pressemelding fra Aas Mek. Verksted AS fredag.

Båtene blir søsterskip til byggenummer 208, 209 og 210, som Sølvtrans tidligere har kontrahert ved verftet, og som skal leveres i løpet av 2022.

Les også: Sølvtrans bestiller en tredje brønnbåt av type AAS 3002 ST

Brønnbåtene får en lastekapasitet på 3000 m3, fordelt på to rom med skyveskott, og vil kunne frakte 400-450 tonn levende fisk. Båtene er designet for åpen og lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolttransport, og «dewatering system» for ferskvannsbehandling av fisken med mer. Skrogene skal bygges i utlandet.

– Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans AS, skriver Aas Mek Verksted AS i meldingen.

Med dette så har rederiet nå kontrahert 9 båter, og kontrakt for båt nummer 10 blir straks klar for signering, opplyser rederiet.

– Vi er glad for at vi nå har undertegnet nok en kontrakt med Aas Mek. Verksted om bygging av 2 nye brønnbåter. Disse båtene blir et verdifullt tilskudd til vår etter hvert omfattende flåte, sier daglig leder i Sølvtrans AS, Roger Halsebakk.

– Vi har bygget mange av våre brønnbåter hos Aas Mek. Verksted gjennom årene, og i samarbeid med verftet utviklet disse kompliserte og effektive båtene, fortsetter Halsebakk.