Mogleg lakserømming ved Hadseløya i Nordland

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei hending hjå Nordlaks Produkter AS ved Hadseløya i Nordland.

– Nordlaks Produkter meldte søndag om mogleg rømming på lokaliteten Børøya Slaktemerd i Hadsel kommune i Nordland. Det var då oppdaga hol i ei ventemerd etter at lokale fiskarar hadde fått oppdrettslaks i sine garn.

Det melder Fiskeridirektoratet fredag.

Direktoratet har fått tips om fangst av 14 oppdrettslaks i området sist helg, og ser fangstane i samanheng med skaden hjå Nordlaks Produkter.

Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn etter at skaden vart oppdaga, men har så langt ikkje fanga rømt fisk i desse.

Fiskeridirektoratet ønskjer tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til Fiskeridirektoratet sin døgnopne vaktsentral FMC. Tipsa kan bidra til eit betre bilete av omfang og korleis fisken spreier seg.