Lakserømming i Sammelsundet ved Kvaløya

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Cermaq Norway AS i Sammelsundet i Troms og Finnmark.

– Cermaq Norway meldte torsdag om rømming på lokaliteten Toknebuktneset i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. Det var oppdaget en større skade på en av nøtene etter en arbeidsoperasjon.

Det melder Fiskeridirektoratet fredag.

Selskapet driver gjenfangst ved anlegget og har så langt gjenfanget 97 oppdrettslaks. Fisken som rømte har en snittvekt på 4 kilo.

Fiskeridirektoratet vurderer nå å utvide gjenfangstområdet. Saken vil også bli fulgt opp med rømmingstilsyn.

Direktoratet ønsker tips om fangst av rømt oppdrettsfisk og publikum kan melde inn tips til direktoratets døgnåpne vaktsentral FMC.