Fiskeridirektoratet sporet rømt oppdrettslaks til Aquagen

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Også Fiskeridirektoratet har nå sporet rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal sommeren 2020, til AquaGen sin lokalitet i Honnhammarvika.

Fiskeridirektoratet har fått utført en DNA-sporing av rømt oppdrettslaks fanget i kilenøter i Tingvollfjorden i slutten av juni og begynnelsen av juli 2020.

Les også: Rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden og Tosenfjorden

Prøver av totalt 281 oppdrettslaks ble samlet inn fra lokale fiskere. Fiskeridirektoratet samlet også prøver på den eneste lokaliteten i området som hadde fisk av tilsvarende størrelse som de rømte fiskene.

– Tydelig resultat

Analysene som er utført i denne saken, gir et svært tydelig resultat og viser at lokaliteten Honnhammarvika med høy sannsynlighet er opphav til hovedmengden av de rømte fiskene som tatt prøver av etter fanget i Tingvollfjorden. Det fremgår av en melding fra Fiskeridirektoratet mandag.

Det er Havforskningsinstituttet som har utført analysene for Fiskeridirektoratet.

Tidligere har Aquagen selv utført genetiske tester av rømt laks fisket i Tingvollfjorden sommeren 2020, og kommet til samme konklusjon.

Les også: AquaGen er kilden til rømt laks i Tingvollfjorden

Videre oppfølging

Fiskeridirektoratet vil nå vurdere hvordan saken skal følges opp videre.