Framo blir 50 prosents eier i Stadion Laks

Stadionbassenget. Illustrasjon: NagellD AS

Pumpeprodusenten Framo kjøper seg inn og blir partner med opprettselskapet Lingalaks i innovasjonsprosjektet Stadionbasseng.

Stadionbassenget skal bygges som et flytende og lukket produksjonsanlegg for laks, og er planlagt å stå ferdig i 2023.

– Målet med Stadionbasseng er å redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall i tillegg til å gi laksen gode voksevilkår. Vi er svært glade for at Framo ønsker å investere i dette viktige prosjektet, sier Erlend Haugarvoll. Han er styreleder både i Lingalaks AS og i Stadion Laks AS, som er selskapet bak Stadionbasseng-prosjektet.

Produksjonsbasseng i betong

Framo og Lingalaks har nå inngått avtale om å eie 50 prosent hver i prosjektet, som har fått tildelt utviklingskonsesjoner tilsvarende 1 849 tonn biomasse. Bassenget skal være en flytende, lukket gjennomstrømnings- og produksjonsenhet for oppdrett av laks, i en betongkonstruksjon på 39 x 117 meter. Sett ovenfra, kan bassenget se ut som et stadionanlegg – derav navnet.

– Vi deltar i dette prosjektet for å kunne utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet. Vår ekspertise er å flytte store mengder vann på en kontrollert måte. Målet er å bli den foretrukne leverandøren av pumpesystemer til havbruk over hele verden, sier Oddbjørn Jacobsen, direktør i Framo Innovation, i en pressemelding.

Skal løse store utfordringer

Anlegget skal kunne redusere eller eliminere problemer med lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt finne bedre måter for å håndtere fôrrester og avfallsstoffer. Planen er at slammet og organisk avfall, som fôrrester og avføring fra fisken, samles opp og blir utnyttet som en ressurs.

– Vi i Lingalaks jobber for å finne løsninger som kan gi best mulig fiskehelse og minimere belastningen for omgivelsene. Vi har jobbet med Stadionbasseng i 4 år, og ser nå frem til å sette det i drift i 2023. Blir det så bra som vi planlegger, kan dette ha store positive effekter for fiskehelsen, sjømatproduksjon i fjordene og for hele oppdrettsbransjen, sier Erlend Haugarvoll.

Videre i meldingen heter det at bassenget er planlagt produsert i Norge, samt at konseptet har en teknologi som sikrer at verdiskapning og arbeidsplasser fortsatt blir i landet, og at laksen forblir i sjøen i Norge, i stedet for å flyttes på land i utlandet.

Pumpeteknologi fra Framo

Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet. Dette inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, slamfjerning og styringssystemer.

– Lukkede og delvis lukkede anlegg, trenger stor pumpekraft for å skifte ut vannet og skape ideelle strøm forhold. Dette er Framo sin ekspertise, sier Martijn Bergink, administrerende direktør i Framo AS.