Mistanke om ILA ved Korsnes i Karlsøy

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36797 Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten driftes av NRS Farming AS.

– NRS Farming AS varslet Mattilsynet 18. februar 2021 om funn forenelig med ILA på lokalitet Korsnes. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

I en børsmelding fra Norway Royal Salmon ASA, opplyses det at lokaliteten har 0,8 millioner fisk, med en snittvekt på 2,0 kilo.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt i interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Korsnes, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Korsnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i kommunene Karlsøy, Lyngen og Tromsø i Troms og Finnmark fylke. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA på lokalitet 36757 Lubben 20. oktober 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Korsnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokalitet Korsnes. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.