Lakserømming ved Sørøya i Troms og Finnmark

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Cermaq Norway AS i Sørøysundet i Troms og Finnmark.

– Cermaq Norway meldte mandag om rømming på lokaliteten Husfjord i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark. En av merdene var deformert og det var oppdaget et større hull i en av nøtene etter uvær. Fisken i merden er 1–2 kg i størrelse.

Det skriver Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag.

Uvær

Selskapet har utbedret hullet og har startet arbeidet med å sikre anlegget. Det har vært utfordrende værforhold på stedet. Selskapet har fått 27 oppdrettslaks i gjenfangstgarn i dag.

Fiskeridirektoratet planlegger tilsyn på lokaliteten.

For å få et bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet at publikum melder inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til direktoratets døgnåpne vaktsentral.