BEWI bygger ny emballasjefabrikk på Jøsnøya på Hitra

Den nye emballasjefabrikken skal plasseres på nabotomten til Lerøy Midt sin fabrikk på Jøsnøya på Hitra. Foto: BEWI

BEWI planlegger å bygge en ny fabrikk som vil bli emballasjekonsernets mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser.

I tillegg skal fabrikken ha fasiliteter for å betjene stadig økende volum av gjenbrukskasser og gjenbrukspaller, samt være en lager- og logistikkhub for konsernets leveranse av andre typer emballasjeprodukter til oppdrettsindustrien.

Skal stå klar i 2022

Kjernen i den nye fabrikken, er en effektiv produksjonslinje for fiskekasser av ekspandert polystyren (EPS). BEWI er i dag den største aktøren i Norge i dette markedet og har fem fabrikker i Norge, inkludert en fabrikk under oppføring på Senja. Den nye fabrikken på Hitra vil i tillegg bli en testfasilitet for nye teknologier for fremstilling av produkter i EPS.

– Vi gleder oss til å invitere kundene våre med på dette utviklingsløpet, sier Stein Inge Liasjø, daglig leder for BEWI i Norge, i en børsmelding.

Planen er at den nye fabrikken skal stå klar i løpet av 2022, og satsingen vil medføre opp mot et tjuetalls nye arbeidsplasser på øya. BEWI har startet dialogen med kommunen om utviklingsprosjektet, og er i forhandlinger med flere samarbeidspartnere og leverandører til det nye anlegget. Selskapet har også signert en intensjonsavtale med KMC Properties ASA, som eier tomten det skal bygges på og som også vil eie fabrikkbygningen.

Tomten for den nye fabrikken, ligger like ved slakteri- og foredlingsanlegget til Lerøy Midt AS på Jøsnøya.

Investeringen i ny emballasjefabrikk på Hitra gjøres for å betjene dagens kunder og kontrakter, samt å posisjonere BEWI for fremtidige leveranser til oppdrettsnæringen.

– Oppdrettsnæringen er viktig for Norge og den er viktig for BEWI. Vi har stor tro på at næringen kommer til å fortsette å vokse fremover, fortsetter Liasjø.

– Emballasje er mer enn fiskekasser

BEWI har et økende volum av gjenbrukskasser i plast, som går i lukkede sykluser mellom kundenes anlegg i regionen og mottakere i Europa. Gjenbrukskassene transporteres så tilbake til Hitra hvor de vaskes og kvalitetssjekkes før de tas i bruk igjen. Fabrikkanlegget på Hitra vil inkludere fasiliteter for denne virksomheten som også er økende. Her planlegger BEWI også å håndtere gjenbrukspaller som kan erstatte deler av dagens bruk av engangspaller i industrien.

Oppdrettsindustrien har et stort behov for ulike emballasjeløsninger. BEWI er en totalleverandør av slike løsninger og investeringen på Hitra vil også inkludere lager og logistikk for annen emballasje, som folie, kartong, bølgepapp og massivpapp, samt andre emballasjeprodukter.

BEWI ser ytterligere muligheter for satsingen sin på Hitra.

– Det er litt tidlig å kommentere nå, men vi ser flere spennende muligheter under oppseiling. Vi ønsker å samarbeide godt med de andre aktørene i næringen slik at vi totalt sett kan sikre en bærekraftig utvikling. Alt vi gjør må lede til en bedre hverdag for alle, sier Stein Inge Liasjø.

– Fiskekasser i ekspandert polystyren, EPS, består av 98 prosent luft og er fullt ut resirkulerbare. BEWI har et ambisiøst mål om å samle inn 60 000 tonn EPS-avfall årlig. Avfallet kommer både fra bygnings- og emballasjeindustrien. Etter innsamling prosesserer BEWI den brukte EPS-en om til ny råvare ved sine egne råvarefabrikker, og er dermed den første og eneste i bransjen som opererer sirkulært, heter det avslutningsvis i meldingen fra BEWI.