Doktorgrad om bærekraftig fôr til torsk

18. september disputerer Ann-Cecilie Hansen for PhD-graden ved Universitetet i Bergen, med en avhandling om mer bærekraftig for til oppdrettstorsk.

Avhandlingen har tittelen: ”Effects of replacing fish meal with plant protein i diets for Atlantic cod (Gadus morhua L.).

Andre proteinkilder

Proteinkilden til oppdrettsfisk har tradisjonelt vært fiskemel. I dag er de fleste fiskebestander utnyttet maksimalt, samtidig som den globale produksjonen av oppdrettsfisk har økt. Det er derfor press på oppdrettsindustrien til å finne andre og mer bærekraftige proteinkilder. Målet med denne doktorgraden har vært å evaluere potensialet for å bruke planteproteiner i fôret til torsk, melder Universitetet i Bergen.

I avhandlingen er det gjort flere fôringsforsøk som viser at torsk har høyt potensial for å utnytte planteproteiner i fôret uten å forandre vekst og helse, såfremt planteråvarene er av høy kvalitet. 58% av fiskemelsproteinet kan erstattes av en blanding av soyaproteinkonsentrat og hvetegluten, og opptil 50% kan erstattes av en blanding av soyaproteinkonsentrat, bioprosessert soya og hvetegluten, uten at det påvirker veksten negativt.

Proteinutnytting påvirkes

Avhandlingen viser videre at innblanding av planteproteiner påvirker torskens proteinutnytting negativt. Dette kan fisken kompensere for ved å spise mer, og dermed fortsatt opprettholde veksten. Planteprotein har en annen aminosyresammensetning enn fiskemelsprotein. Blant annet kan det være lite av aminosyrene lysin og metionin. Denne ubalansen i aminosyresammensetning kan forklare den reduserte proteinutnyttingen.

Forsøk har blitt gjort hvor en økende mengde av aminosyrene lysin eller metionin er tilsatt fôret. Resultatene viser at lysin påvirker hvor mye fett som blir lagret i fisken. Når det gjelder mengden metionin viser forsøkene at denne ikke har effekt på verken vekst, proteinutnytting, samt lagringen av fett.

Anbefaler ikke maisgluten

Det er ikke anbefalt å bruke maisgluten i fôr til torsk fordi forsøk viser at fisken fordøyer næringsstoffene i denne råvaren dårligere. Videre får fisken gult skinn. Planteproteiner påvirker ikke helsen til fisken negativt, unntatt når 100 prosent av fiskemelsproteinet erstattes av planteproteiner (blanding av soyaproteinkonsentrat, bioprosessert soya og hvetegluten). Da viser forsøkene i avhandlingen at det blir synlige skader på tarmen.

Personalia

Ann-Cecilie Hansen er født i 1979 og oppvokst i Sandnessjøen, Nordland. Hun tok Cand. Scient. graden våren 2004 i Ernæring for akvatiske organismer ved Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen (UIB) og Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning (NIFES). Hun har siden høsten 2005 jobbet som universitetsstipendiat ved Institutt for Biologi, UIB, med arbeidssted Nasjonalt Institutt for Ernæring og Sjømatforskning.