Eksportpris kr 63,31 for fersk laks i veke 9

Illustrasjonsfoto: NFD

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 7,80 kroner frå veke 8 til veke 9 i 2021.

I veke 9 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 63,31 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 14,1 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 9 enda på 17.969 tonn, tilsvarande ein auke på 7,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16.754 tonn.

I veke 9 vart det eksportert 447 tonn frosen laks, og prisen var 51,40 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2021 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
9 17 969 63,31 447 51,40
8 16 754 55,51 385 47,36
7 19 128 51,14 415 50,73
6 20 115 51,21 629 48,08
5 19 322 47,31 495 50,78
4 20 045 47,94 425 47,68
3 19 141 49,81 262 49,97
2 18 720 46,55 422 47,37
1 18 590 50,38 228 53,57

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.