Eksportpris kr 62,06 for fersk laks i veke 12

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council
Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 2,09 kroner frå veke 11 til veke 12 i 2021.

I veke 12 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 62,06 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 3,5 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 12 enda på 20.495 tonn, tilsvarande ein auke på 15,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 17.699 tonn.

I veke 12 vart det eksportert 443 tonn frosen laks, og prisen var 52,79 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2021 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
12 20 495 62,06 443 52,79
11 17 699 59,97 276 50,92
10 16 959 62,79 351 51,12
9 17 969 63,31 447 51,40
8 16 754 55,51 385 47,36
7 19 128 51,14 415 50,73
6 20 115 51,21 629 48,08
5 19 322 47,31 495 50,78
4 20 045 47,94 425 47,68
3 19 141 49,81 262 49,97
2 18 720 46,55 422 47,37
1 18 590 50,38 228 53,57

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.