SalmoNor og Midt-Norsk Havbruk fusjonerer

Nær 50 år etter at de satte sin første laks i sjøen, forener laksepionerer på Namdalskysten sine havbrukskrefter.

– En fusjon mellom SalmoNor AS og Midt-Norsk Havbruk AS bygger en større, sterkere og mer robust havbruksaktør på et samlet slaktevolum på 37.000 tonn i et av Norges beste områder for lakseoppdrett, skriver NTS ASA i en pressemelding.

Midt-norsk Havbruk AS er et heleid datterselskap av NTS ASA.

SalmoNor AS og Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) bygger på en unik havbrukshistorie på Namdalskysten, med sine første oppdrettskonsesjoner tildelt på 1970-tallet.

SalmoNor prises til nær tre milliarder

Styrene i NTS ASA og SalmoNor har blitt enige om å fusjonere de to oppdrettsselskapene SalmoNor og MNH. Det sammenslåtte selskapet vil hete SalmoNor og ha 120 ansatte.

– Fusjonen av to sterke og kompetente havbruksselskap som SalmoNor og MNH, vil være en god industriell løsning som utløser betydelige synergier. Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre rundt ansatte som er i selskapet i dag, og bidra til en videreutvikling av kompetanse og arbeidsplasser. For oss handler dette om å legge til rette for videre bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser på kysten. Vi ønsker også i framtiden å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til å bygge livskraftige lokalsamfunn, sier daglig leder Vibecke Bondø i SalmoNor.

SalmoNor er i transaksjonen verdsatt til 2 975 millioner kroner etter utbetaling av 380 millioner kroner i utbytte til aksjonærene i SalmoNor forut for transaksjonen. 100 millioner kroner av vederlaget, er betinget oppnåelse av noen forhåndsbestemte milepæler, opplyser NTS i en børsmelding.

Vederlag i kontanter og aksjer i NTS

Aksjonærene i SalmoNor vil motta en kombinasjon av kontanter og aksjer i NTS som vederlag. Kontantandelen vil være 20 prosent, bestående av 495 millioner kroner i fast vederlag og 100 millioner kroner i tilleggsvederlag.

Aksjeandelen er 80 prosent, tilsvarende 26 444 444 aksjer i NTS, verdsatt til NOK 90 per aksje.

Fullintegrert lakseoppdretter

SalmoNor er i likhet med MNH en fullintegrert lakseoppdretter, med kontroll på hele verdikjeden fra settefisk til slakteri. SalmoNor har også en egen visningskonsesjon i Nærøysund i samarbeid med Kystmuseet Norveg i Rørvik. SalmoNor og MNH eier til sammen ca. 74 prosent av aksjene i et av landets mest moderne slakterier, SalmoSea AS, på Flerengstranda.

– Dette styrker NTS sin posisjon som et midtnorsk havbrukskonsern. Det sammenslåtte selskapet vil være en betydelig aktør og arbeidsgiver i Nærøysund kommune, og gir ny kraft til sunn og bærekraftig havbruksvekst, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA.

Den inngåtte fusjonsavtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet, og det er forventet at transaksjonen kan gjennomføres innen utløpet av 3. kvartal 2021.

– SalmoNor er et godt og meget veldrevet selskap, og vi ønsker eierne i SalmoNor velkommen til aksjonærfelleskapet i NTS. Med dette vil NTS ta et nytt og viktig steg mot vårt mål om å være en aktiv deltaker i produksjonen av 100 000 tonn norsk laks, sier styreleder Odd R. Øie i NTS.