Mottok innspill til forenklinger i havbruksregelverket

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ba i mars i år en arbeidsgruppe komme med forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen. Nå har han mottatt innspillene.

– Jeg vil takke arbeidsgruppen for at de nå har kommet med sine innspill til forenklinger. Vi må fjerne flest mulig av unødvendige hindringer i havbruksregelverket slik at vi kan legge enda bedre til rette for mer verdiskaping, bosetting og flere arbeidsplasser langs hele kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fiskeri- og sjømatministeren etablerte i mars i år en liten arbeidsgruppe som innen 1. juni i år skulle komme med en prioritert liste over 10 bestemmelser/krav i ulike forskrifter som kunne bidra til forenklinger, og som kunne oppklare uklarheter og potensiell motstrid mellom ulike regler.

Les også: Vil ha innspill til forenklinger i havbruksregelverket

– Jeg ba arbeidsgruppen komme med en prioritert liste over 10 innspill. De har kommet opp med 15. Det er bra! Nå skal vi gå igjennom arbeidsgruppens arbeid, og vurdere hvert enkelt av innspillene. Som arbeidsgruppen selv understreker vil noen av forslagene kunne følges opp raskt, mens andre vil kreve mer inngående forarbeid fra myndighetenes side, sier Ingebrigtsen.

Les arbeidsgruppens forslag (PDF)

Arbeidsgruppens innspill har vært begrenset til forenklinger av regelverk som faller inn under fiskeri- og sjømatministerens konstitusjonelle ansvar. Dette gjelder særlig regelverk etter akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven.

Det arbeides også nå med en ny strategi som skal legge til rette for fremtidens havbruksnæring. Strategien skal etter planen legges frem før sommeren.

Arbeidsgruppens besto av:

  • Line Ellingsen – Ellingsen Seafood (leder)
  • Fredd Wilsgård – Wilsgård fiskeoppdrett
  • Jim Roger Nordly – STIM
  • Liv Marit Aarseth – Grieg Seafood
  • Harald Ellefsen – SANDS