ILA påvist ved Salangslia i Salangen

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13597 Salangslia i Salangen kommune i Troms og Finnmark, hvor Salaks AS driver oppdrett av laks.

Pharmaq Analytiq varslet Mattilsynet 16. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Salangslia.

Les også: Mistanke om ILA ved Salangslia i Salangen

Den 24.06.2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Salangslia, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28.06.2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Lokaliteten Salangslia er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet