Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland, blant annet i Mandalselva.

– Både fangst og observasjoner av oppdrettslaks er gjort i sjøen utenfor Åna-Sira, i elven med samme navn, i Mandalselva og i Sokndalselva, melder Fiskeridirektoratet torsdag.

Direktoratet har ingen mistenkt kilde på nåværende tidspunkt. Størrelsen på fisken er på 4-6 kilo.

Så langt er det ikke grunnlag for å fastslå hvor mye fisk som kan ha rømt, og for å få et bedre bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet flere tips fra publikum.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster, samt prøver av fettfinner og skjell.