Mistanke om ILA ved Kvalrosskjæret i Flatanger

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Kvalrosskjæret i Flatanger kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 19356 Kvalrosskjæret Flatanger kommune i Trøndelag fylke.

Midt-Norsk Havbruk AS har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kvalrosskjæret, som driftes av samdriftspartner Bjørøya AS. Lokaliteten har 630.000 fisk med en snittvekt på 4,3 kilo.

Bjørøya AS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA.

– Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. Samdriftspartnerne arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, skriver NTS ASA i en børsmelding torsdag.

Midt-Norsk Havbruk AS er et datterselskap av NTS ASA.