ILA påvist ved Kvingra i Leka

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Kvingra i Leka kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 36457 Kvingra i Leka kommune i Trøndelag fylke, der Midt-Norsk Havbruk AS driver oppdrett av laks.

Midt-Norsk Havbruk varslet Mattilsynet Region Midt sent 1. oktober om funn forenelig med mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Kvingra.

Den 5. oktober tok Mattilsynet ut prøver av fisk fra lokalitet 36457 Kvingra, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14. oktober på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet fredag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Har startet utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk.

Oppdretteren har tidligere opplyst at det på lokaliteten står 925.000 fisk, med en snittvekt på 3,6 kilo.

Les også: Mistanke om ILA ved Kvingra i Leka

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.