Regbueørret på rømmen i Rogaland og på Sunnmøre

Regnbueørret. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet følger nå opp to saker med rømt regnbueørret, en sak i Vindafjord i Rogaland, og èn i Norddalsfjorden i Møre og Romsdal.

Osland Stamfisk AS meldte 11. oktober fra til Fiskeridirektoratet om en rømmingshendelse ved sin lokalitet Skigelstrand i Vindafjord.

– De oppgir selv at hendelsen skal ha oppstått i forbindelse med levering av fisk til slakting, skriver Fiskeridirektoratet i en melding tirsdag.

Selskapet har fanget 127 regnbueørret i sine gjenfangstgarn, og fisken har en snittvekt på i underkant av 4 kilo.

Rømmingsomfanget er ikke avklart ennå.

Norddalsfjorden

Hofseth Aqua sendte 5. oktober inn rømmingsmelding til Fiskeridirektoratet, etter å ha blitt tipset av fritidsfiskere om fangst av regnbueørret i Norddalsfjorden ved Tafjord.

Selskapet har selv ute gjenfangstgarn på to av sine anlegg i fjorden, samt ved et settefiskanlegg, og har så langt fanget 51 regnbueørret selv. Fisken har en snittvekt på om lag 4 kilo.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til rømmingen i Norddalsfjorden.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt regnbueørret til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral. Tipsene vil bidra til et bedre bilde av omfang og hvordan fisken sprer seg.