Minsteprisar for MTB-auksjon 12. oktober

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke minsteprisar for den komande auksjonen av ny MTB-kapasitet for produksjon av laksefisk.

Det framgår av ei melding frå Nærings- og fiskeridepartementet tysdag ettermiddag.

Departementer har vedteke følgjande minsteprisar for auksjonen av nye løyve for laks, aure og regnbogeaure ved auksjonen 12. oktober:

Produksjonsområde

Minstepris
(NOK per tonn)

1. Svenskegrensa til Jæren

100 000

6. Nordmøre og Sør-Trøndelag

121 000

8. Helgeland til Bodø

109 000

9. Vestfjorden og Vesterålen

128 000

10. Andøya til Senja

100 000

11. Kvaløya til Loppa

109 000

12. Vest-Finnmark

100 000

13. Aust-Finnmark

100 000