Her er kjøperne i lakseauksjonen 2022

Fiskeoppdrettsanlegg. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Én dag forsinket, har Nærings- og fiskeridepartementet i dag 13. oktober avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret.

Auksjonen ble tidligere i høst utsatt til onsdag 12. oktober, men fortsatte torsdag formiddag, etter at tiden skal ha blitt for knapp til å gjennomføre alle auksjonsrundene i går.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor myndighetene har vurdert miljøsituasjonen som akseptabel.

Les også: Minsteprisar for MTB-auksjon 12. oktober

Hele 8 243 tonn forble usolgt

Etter regjeringens forslag om å innføre grunnrentebeskatning på havbruk, ble auksjonsprisene vesentlig lavere enn tidligere forventet, samt at ca. 25 prosent av det tilbudte volumet forble usolgt. Ingen av de børsnoterte oppdrettsselskapene kjøpte kapasitet i auksjonen.

Verst gikk det ut over kommunene i gamle Finnmark, hvor det ikke ble solgt mer enn 200 tonn av tilbudt kapasitet på totalt 6 443 MTB-tonn. Dette kan i neste omgang medføre en betydelig reduksjon i overføringene til kommunene fra Havbruksfondet, som henter inntekter fra auksjonene av tillatelseskapasitet.

– Det har til sammen blitt tildelt 24 644 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32 887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8 243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen, opplyses det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har bydd. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kjøpere av ny MTB

 Selskap

 Tonn MTB 
 kjøpt 

Samlet vederlag 

 Akvafuture AS

500 

60 000 000 

 Aquanorth Farm AS

200 

20 000 000 

 Bewi Invest AS

918 

143 808 000 

 Bjørøya AS

3800 

597 739 900 

 Eidsfjord Sjøfarm AS

3520 

496 099 000 

 Erviks Laks og ørret AS

96 

15 100 800 

 Flakstadvåg Laks AS

223 

30 105 000 

 Frøy Kapital AS

2265 

377 284 500 

 Grundvågen AS

629 200 

 Isqueen AS

1300 

199 680 000 

 Kleiva Fiskefarm AS

250 

36 305 300 

 Knutshaugfisk AS

318 

50 021 400 

 Lofoten Sjøprodukter AS

2000 

307 200 000 

 Lovundlaks AS

49 

7 526 400 

 Mortenlaks AS

1000 

153 600 000 

 Norsk Havbrukssenter AS 

800 

147 869 468 

 Organic Seafarm AS

1755 

325 065 250 

 Prophylaxia AS

1538 

241 927 400 

 Salaks AS

2258 

304 830 000 

 Seløy Sjøfarm AS

500 

90 000 000 

 Sjurelv Fiskeoppdrett AS

1100 

155 870 000 

 Øyfisk AS

250 

38 400 000 

 

Fordeling på produksjonsområder

 Produksjons-
 område

Tonn MTB 
tildelt 

Samlet  vederlag 
(NOK) 

Usolgt  kapasitet 

 1 - Svenskegrensen til Jæren

1 249 

 6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag

8 189 

1 287 536 200 

 8 - Helgeland til Bodø

4 305 

761 909 718 

603 

 9 - Vestfjorden og Vesterålen

5 150 

791 040 000 

 10 - Andøya til Senja

3 729 

503 415 000 

 11 - Kvaløya til Loppa

3 071 

435 160 700 

148 

 12 - Vest-Finnmark

200 

20 000 000 

5 172 

 13 - Øst-Finnmark

1 071 

 Totalt

24 644 

  3 799 061 618 

8 243