Her er kjøperne i lakseauksjonen 2022

Fiskeoppdrettsanlegg. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Én dag forsinket, har Nærings- og fiskeridepartementet i dag 13. oktober avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret.

Auksjonen ble tidligere i høst utsatt til onsdag 12. oktober, men fortsatte torsdag formiddag, etter at tiden skal ha blitt for knapp til å gjennomføre alle auksjonsrundene i går.

Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor myndighetene har vurdert miljøsituasjonen som akseptabel.

Les også: Minsteprisar for MTB-auksjon 12. oktober

Hele 8 243 tonn forble usolgt

Etter regjeringens forslag om å innføre grunnrentebeskatning på havbruk, ble auksjonsprisene vesentlig lavere enn tidligere forventet, samt at ca. 25 prosent av det tilbudte volumet forble usolgt. Ingen av de børsnoterte oppdrettsselskapene kjøpte kapasitet i auksjonen.

Verst gikk det ut over kommunene i gamle Finnmark, hvor det ikke ble solgt mer enn 200 tonn av tilbudt kapasitet på totalt 6 443 MTB-tonn. Dette kan i neste omgang medføre en betydelig reduksjon i overføringene til kommunene fra Havbruksfondet, som henter inntekter fra auksjonene av tillatelseskapasitet.

– Det har til sammen blitt tildelt 24 644 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder. Det ble tilbudt 32 887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8 243 tonn ikke ble solgt. 22 aktører kjøpte kapasitet i auksjonen, opplyses det i en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Regjeringens mål er å legge til rette for vekst i næringen gjennom auksjonen og det er mange aktører som har bydd. Auksjonen viser at det fremdeles er god etterspørsel etter kapasitet i de fleste produksjonsområder, hvor oppdrett utgjør en stor og viktig næring i dag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kjøpere av ny MTB

Selskap

Tonn MTB
kjøpt

Samlet vederlag

Akvafuture AS

500

60 000 000

Aquanorth Farm AS

200

20 000 000

Bewi Invest AS

918

143 808 000

Bjørøya AS

3800

597 739 900

Eidsfjord Sjøfarm AS

3520

496 099 000

Erviks Laks og ørret AS

96

15 100 800

Flakstadvåg Laks AS

223

30 105 000

Frøy Kapital AS

2265

377 284 500

Grundvågen AS

4

629 200

Isqueen AS

1300

199 680 000

Kleiva Fiskefarm AS

250

36 305 300

Knutshaugfisk AS

318

50 021 400

Lofoten Sjøprodukter AS

2000

307 200 000

Lovundlaks AS

49

7 526 400

Mortenlaks AS

1000

153 600 000

Norsk Havbrukssenter AS

800

147 869 468

Organic Seafarm AS

1755

325 065 250

Prophylaxia AS

1538

241 927 400

Salaks AS

2258

304 830 000

Seløy Sjøfarm AS

500

90 000 000

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

1100

155 870 000

Øyfisk AS

250

38 400 000

Fordeling på produksjonsområder

Produksjons-
område

Tonn MTB
tildelt

Samlet vederlag
(NOK)

Usolgt
kapasitet

1 - Svenskegrensen til Jæren

0

0

1 249

6 - Nordmøre og Sør-Trøndelag

8 189

1 287 536 200

0

8 - Helgeland til Bodø

4 305

761 909 718

603

9 - Vestfjorden og Vesterålen

5 150

791 040 000

0

10 - Andøya til Senja

3 729

503 415 000

0

11 - Kvaløya til Loppa

3 071

435 160 700

148

12 - Vest-Finnmark

200

20 000 000

5 172

13 - Øst-Finnmark

0

0

1 071

Totalt

24 644

3 799 061 618

8 243