– Lakseskatten bør utsettes

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Så lenge det ikke er mulig å komme fram til et bredt politisk forlik om lakseskatten, bør den utsettes, mener Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

I dag ble det klart at både Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har forlatt forhandlingene om grunnrenteskatt for havbruksnæringen, den såkalte «lakseskatten». Tidligere har både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne forlatt forhandlingene.

– Dermed er det ikke lenger grunnlag for et bredt politisk forlik som vil skape forutsigbare rammevilkår for havbruksnæringen. Behandlingen av lakseskatten bør derfor utsettes, sier styreleder Amund Hellesø i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) i en pressemelding.

– Må bidra til vekst

Hellesø er ordfører i Nærøysund kommune i Trøndelag, som er én av 81 kommuner i nettverket. NFKK har tidligere etterlyst en helhetlig og forutsigbar utvikling av havbruksnæringen som bidrar til bærekraftig vekst og mer bearbeiding innenlands. 

– Denne saken har så sterke lokale, regionale og nasjonale interesser at det må sikres forutsigbarhet. Skattlegging på havbruk må sees i sammenheng med anbefalinger fra Havbruksutvalget. De skal levere sin utredning til høsten, og regjeringen bør utsette lakseskatten til denne er klar, sier Hellesø.

–  I mellomtiden kan regjeringen innføre en midlertidig, enkel og tidsavgrenset ordning som sikrer et tilfredsstillende bidrag til vertskommunene og fellesskapet. Det kan for eksempel være en produksjonsavgift, sier Hellesø.

Han er bekymret for at forslaget til grunnrenteskatt vil tappe kysten for verdier og kapital, som igjen fører til mindre investeringsevne og tapte arbeidsplasser. NFKK mener derfor at ordningen må ivareta hele verdikjeden. 

Dårlig utredet

– Vi har vært – og er fortsatt – kritiske til at konsekvensene av lakseskatten ikke har vært godt nok utredet. Det er fortsatt usikkert hvordan skatten vil fungere i praksis, og om den vil stimulere til bærekraftig vekst og økt bearbeiding innenlands. 

Hellesø innrømmer at det er gjort forbedringer i forslaget til grunnrenteskatt etter høringsrundene, og understreker at man ennå ikke vet hva som blir det endelige resultatet fra forhandlingene mellom de gjenværende partiene.

NFKK er tydelige på at de forventer en løsning som tar hensyn til det totale skattetrykket og ikke minst sørger for at investeringer som bidrar til økt bearbeiding blir fradragsberettiget i det endelige vedtaket. 

– Forslaget til grunnrenteskatt har gitt stor uro og bekymring, og store investeringer er kansellert eller satt på vent. Sammen med andre og svært bekymringsfulle forhold i verden rundt oss, har dermed optimismen i våre kystkommuner snudd til stor usikkerhet for framtida. 

– Når mange partier forlater forhandlingene om grunnrenteskatten, er det derfor all grunn til å ta et steg tilbake. Det er behov for bedre konsekvensutredning, vi må se anbefalingene fra Havbruksutvalget, og først deretter bør regjeringen kalle inn de ulike partiene til nye forhandlinger. Vi er alle tjent med et skatteregime som kan stå seg over tid, sier Hellesø.