Bok om smoltproduksjon utgis på spansk

Boken Vannkvalitet og smoltproduksjon (smoltboka) - på spansk. Foto: NIVA

NIVA har nå omarbeidet boken Vannkvalitet og smoltproduksjon for chilenske forhold, og oversatt den til spansk.

Boken Vannkvalitet og smoltproduksjon (smoltboka) - på spansk. Foto: NIVABoken Vannkvalitet og smoltproduksjon (smoltboka) - på spansk. Foto: NIVA

Vannkvalitet og smoltkvalitet henger nøye sammen, og dårlig smoltkvalitet er en stor utfordring for oppdrettsindustrien i Chile.

- NIVA har vært etablert i Chile siden 2007 og vi har sett et stort behov for kunnskapsbygging der, sier Åse Åtland, som har vært direktør for NIVA Chile, i en melding på NIVA sin hjemmeside.

Utgitt på norsk i 2007

Boken Vannkvalitet og smoltproduksjon ble laget som et samarbeidsprosjekt mellom norske forskningsmiljøer, og ble redigert av Vilhelm Bjerknes i NIVA, på oppdrag fra FHL. Boken ble lansert under Aqua Nor i 2007.

Boken Vannkvalitet og smoltproduksjon er nå omarbeidet for chilenske forhold, og oversatt til spansk.

- Vi fikk en overveldende positiv respons i Chile på vår idè om å få omarbeidet denne boken for chilenske forhold og utgi den på spansk, sier Åse Åtland.

Tilrettelagt for chilenske forhold

NIVA har tilrettelagt boken for chilenske forhold, med bidrag fra Skretting Chile og Salmon Chile-Intesal, som er den chilenske oppdretterorganisasjonen.

Den chilenske versjonen av boken inneholder den samme generelle informasjonen om vannkvalitet og fiskefysiologi. I tillegg inneholder den mye informasjon om spesifikke chilenske vannkvalitetsforhold, geologi og klimatiske forhold.

I løpet av 2007 og 2008 har NIVA samlet inn mer enn 400 vannprøver fra vannkildene til chilenske smolt- og yngelanlegg for laks. Denne databasen utgjør bærebjelken i boken.

- Vi ser utgivelsen av boken som en viktig milepæl for NIVA Chiles arbeid. Boken skal lanseres i nær fremtid, og vi utvikler kurs for bedriftsintern opplæring med boken som grunnlag, forteller Åse Åtland.

Dataene i boken er publisert vitenskapelig i Aquacultural Engineering:

T. Kristensen, Å. Åtland, T. Rosten, H.A. Urke, and. B.O. Rosseland. 2009. Important influent-water quality parameters at freshwater production sites in two salmon producing countries. Aquacultural Engineering 41 (2009) 53–59.