Eksportpris kr 92,20 for fersk laks i veke 23

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 12,70 kroner frå veke 22 til veke 23 i 2024.

I veke 23 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 92,20 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 12,1 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

16 605 tonn fersk laks

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 23 enda på 16.605 tonn, tilsvarande ein auke på 10,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15.060 tonn.

I veke 23 vart det eksportert 433 tonn frosen laks, og prisen var 79,34 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2024Fersk laksFrosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
23 16 605 92,20 433 79,34
22 15 060 104,90 564 92,19
21 12 567 118,07 507 84,50
20 11 698 120,83 717 91,00
19 10 617 122,05 476 82,51
18 11 511 119,65 244 78,78
17 12 923 113,18 309 92,45
16 11 766 121,22 529 85,45
15 13 015 123,28 617 89,08
14 11 675 120,04 463 90,57
13 9 512 115,19 518 88,74
12 13 493 106,78 623 91,11
11 14 619 106,19 511 78,18
10 14 487 107,29 493 93,94
9 12 959 109,58 441 88,62
8 10 687 111,25 471 82,34
7 13 369 107,78 367 88,46
6 15 862 106,91 487 83,77
5 13 511 109,18 342 83,99
4 15 342 104,48 374 86,97
3 14 622 99,87 358 91,95
2 16 016 108,85 475 88,00
1 12 105 112,90 175 100,85

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.