Smoltanlegg til 250 mill.

Sørfold: Før jul vil Smolten Mørsvika AS sitt nye gigantanlegg stå ferdig. Anlegget skal produsere 10 millioner smolt per år, og sluttregningen nærmer seg 250 millioner kroner.

- Sluttregningen nærmer seg nok 250 millioner. Det er 5 ganger så mye som man hadde tenkt seg i 2006, sier daglig leder Stein Valle til Lokalavisa NordSalten.

Men da blir det også et annet anlegg og med større produksjonskapasitet enn først planlagt.

Anlegget i Mørsvik blir ett av de aller største smoltanleggene i landet, og sammen med selskapets anlegg på Innhavet og i Lofoten, som tilsammen produserer 5 millioner smolt årlig, vil det gjøre smoltselskapet til en av landets betydeligste settefiskprodusenter. 

Anlegget skal kunne produsere 10 millioner smolt per år, og 3 millioner fisk er allerede på plass 12-metersavdelningen i nyanlegget. Anlegget har blitt ferdigstillt seksjonsvis og tatt i bruk suksessivt.

Topp moderne

- Mye av det vi har gjort og fortsatt arbeider med her i Mørsvik, har aldri vært gjort før. Det er så topp moderne når det tas i full bruk på nyåret, at det egentlig vil stille i en egen divisjon, sier valle til avisa.

Samtidig har vi vært så bevisst på løsninger og krav til materialer, logistikk og interne løsninger slik at drifts- og vedlikeholdskostnadene vil være langt lavere enn i tradisjonelle ”gamle” anlegg, mener Valle.

Som eksempel nevner han integrerte og lukkede, automatiske systemer for å ta seg av død fisk. Dette minimaliserer farene for sykdomsutbrudd, mener Valle. Man har også brukt syrefaste og rustfrie materialer i alt man har gjort.

Stort byggearbeid

100.000 kubikk fast fjell er sprengt bort for å gi plass til det nye anlegget. Steinmassene har de brukt til fylling for å utvide tomta, samt knuse og bruke til grunnarbeidet, skrev Saltenposten i en omtale i mai 2008.

Bakenfor selve smoltanlegget bygges en kraftstasjon, som skal forsyne Smolten med fem prosent av energibehovet de har. Kraftstasjonen utnytter ferskvannet som likevel skal inn i smoltanlegget, opplyste avisa.

Det nye anlegget inneholder flere avdelinger, både innendørs og utendørs, og er bygget i flere terrasser. Det er i det hele tatt svære dimensjoner det er snakk om for anlegget i Mørsvik, som skal inkludere hele produksjonslinja, fra rogn til salgsferdig smolt, skrev Lokalavisa NordSalten i januar i år.

- Golvarealet er på totalt 7500 kvm, opplyste Valle da til avisa.

Det gamle smoltanlegget skal rives, med unntak av de nyeste karene, som ligger nærmest det nye bygget.

Nordlaks

Nordlaks-konsernet er hovedeier i anlegget, med eierandeler på tilsammen 80 prosent. De øvrige 20 prosentene eies av daglig leder Stein Valle.