Avtale mellom Nofima og Brasil

Nofima har inngått intensjonsavtale innen akvakultur og fiskeri med det brasilianske forskningsinstituttet Embrapa.

Dette er en oppfølging av avtalen som Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen tidligere i år undertegnet med Brasils fiskeriminister om samarbeid innen akvakultur og fiskeri. Nofima ønsker å ta del i dette samarbeidet.

- Vi ser med stor interesse på utviklingen som vil skje innen akvakultur og fiskeri i Brasil, og på mulighetene avtalen gir oss til å bruke vår kompetanse. Med den bereder vi også grunnen for økt norsk eksport av kunnskap og teknologi i tråd med myndighetenes prioriteringer, sier Øyvind Fylling-Jensen, konstituert konsernsjef i Nofima, i en melding fra Nofima.

Nofima er et av verdens ledende forskningsmiljøer innen anvendt akvakultur og fiskeri.

Embrapa og Nofima vil i nærmeste fremtid sette ned en gruppe for å se på konkrete prosjektforslag og videreutvikling av samarbeidet.

Embrapa er det største anvendte forskningsinstituttet innen landbruk i Brasil. De går nå fullt inn i en satsing også på akvakultur og fiskeri for å styrke Brasils matsikkerhet og for å bidra til utvikling av distriktene. Brasil har en svært stor andel av verdens ferskvannsressurser, og ser på økt satsing innen akvakultur som en mulighet for næringsutvikling. 

Om Nofima

Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima ble etablert 1.januar 2008 og har om lag 470 ansatte. Konsernet omsatte i 2008 for ca. 470 millioner kroner.

Konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø, mens forskningsvirksomheten foregår på seks ulike lokaliteter: Ås, Stavanger, Bergen, Sunndalsøra, Averøy og Tromsø.

Nofima Marin

Driver forskning, utvikling, nyskaping og kunnskapsoverføring for den nasjonale og internasjonale fiskeri- og havbruksnæringen. Kjerneområdene er avl og genetikk, fôr og ernæring, fiskehelse, effektiv og bærekraftig produksjon, prosess- og produktutvikling av sjømat samt marin bioprospektering.

Nofima Marin er organisert i fem forskningsgrupper, som representerer Nofam Marins kjerneområder:

  • Avl og genetikk
  • Fôr og ernæring
  • Fiskehelse og marin bioprospektering
  • Effektiv og bærekraftig produksjon
  • Sjømat – prosess- og produktutvikling