Miljøvernforbundet anmelder fiskerømminger

Norges Miljøvernforbund politianmelder både lakserømming fra SinkaBerg-Hansen og torskerømmingen fra Frengen Havbruk.

Tidligere i september rømte det laks fra SinkaBerg-Hansen AS ved Kvaløya i Vikna kommune.

– Vi anmelder anlegget fordi rømt oppdrettslaks er den mest problematiske smittekilden for genetisk ødeleggelse av villaksen. Norge har forpliktet seg til å ta vare på villreinen og den atlantiske laksen. Det er også skjerpende at anlegget tidligere har hatt rømninger. Det er heller ikke formildende at anlegget ligger i nærheten av Namsen, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund, til adressa.no.

Også et oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal anmeldes av Norges Miljøvernforbund for lakserømming.

Frengen Havbruk

Norges Miljøvernforbund anmelder også Frengen Havbruk for rømming av oppdrettstorsk, opplyser nettstedet.

Frengen Havbruk driver et oppdrettsanlegg for torsk i Fjøsvika på Ytterøy i Trøndelag. Gåsø Næringsutvikling AS er største aksjonær i selskapet, med 32,47 prosent av aksjene, tett følgt av Soro AS, med 30,07 prosent av aksjene.

Tidligere har Norges Naturvernforbund anmeldt Frengen Havbruk til politiet for rømminger, som omtalt av Fisk.no for to dager siden.

Les også: Anmelder rømming fra torskeoppdrett 23.09.2009

Det rapporteres om mye torsk i fjorden.

– Jeg har ikke regnet alle ennå, men det er vel 150 torsk. De har jeg fått på 15 garn, sier Steinar Pettersen til NRK Trøndelag.

Oppdrettstorsken ble fanget like ved oppdrettsanlegget i Fjøsvika på Ytterøy. Et ukjent antall torsk har rømt fra anlegget, trolig gjennom et hull i en av merdene, opplyser NRK.

Les også: Lakserømming fra SinkaBerg-Hansen 18.09.2009