Fish Pool Index™

Sammensetning og beregning av Fish Pool Index™

Fish Pool Index™ er en syntetisk (konstruert) markedspris, sammensatt av flere ulike priselementer som hver og en er relatert til kjøp eller salg av Fersk Superior Atlantisk Laks, sløyd med hode 3-6 kg. Disse elementene er følgende:

  • Salgspris fra et utvalg mellomstore, uavhengige lakseoppdrettere (Kontali Analyse Benchmark)
  • NOS Eksportørers innkjøpspris fra oppdretter
  • SSB tollstatistikk
  • Rungis salgspriser fra grossist
  • Mercabarna salgspriser fra grossist

Hvert av priselementene er korrigert til FCA Oslo og er oppgitt i Euro/kg og NOK/kg. Faste korreksjonsfaktorer som frakt, toll, mellomleddsmarginer, etc. er enten lagt til eller trukket fra for å få et felles målepunkt FCA Oslo.

Hvert av priselementene er vektet på individuell basis ut i fra hvor godt de vurderes til å reflektere spotprisen, med hensyn til robustheten mot manipulasjon og hvilken tillitt priselementet har i markedet.
Indeksen blir kalkulert på månedlig basis basert på ukentlig innhenting av priselementene som inngår.

Fish Pool Index™ er basert et vektet gjennomsnitt av laksestørrelsene 3 til 6 kg, Superior kvalitet, sløyd med hode. Prisene på de tre hovedstørrelsene 3-4 kg, 4-5 kg og 5-6 kg har vist seg å korrolere meget godt over tid.

Størrelsesfordelingen som ligger til grunn for Fish Pool Index™ er vektet slik:

  • 3-4 kg: 30%
  • 4-5 kg: 40%
  • 5-6 kg: 30%

Alle finansielle kontrakter inngått på Fish Pool blir avregnet månedlig i forhold til Fish Pool Index™. Indeksen blir publisert og kontraktene avregnet innen d. 15 påfølgende måned.
 

Priselement Vekting   Korreksjon FCA Oslo
Salgspris Oppdretter FOB Pakkeri 21% + Frakt Oslo, + terminal
NOS Eksportørers innkjøpspris 42% Basis for indeksen
SSB Tollstatistikk 31% - Frakt til grense, - toll og avgifter, justert mht størrelse.
Rungis Markedspris 1% - Frakt Oslo-Paris, - toll og avgifter, - importømargin
Mercabarna Markedspris 5% - Frakt Oslo-Barcelona, - toll og avgifter, - importømargin
  100%  


Kilde: Fish Pool ASA