Ewos åpnet verdens mest moderne fiskefôrfabrikk

– Det er et kjempesprang fra fôrproduksjonen sin tidligste barndom og fram til det høgteknologiske og vitenskaplige sammensatte fôret som kommer ut fra den nye fabrikken her i Florø.

Det sa statssekretær Vidar Ulriksen da han åpnet EWOS sitt nye produksjonsanlegg i Gunhildvågen i Florø.

Kapasitet på 250.000 tonn i året

Den nye fabrikken får en produksjonskapasitet på 250.000 tonn i året, og vil være landets største fiskefôrfabrikk.

I tillegg er det gjort investeringer som også gjør fabrikken i Florø, til verdens mest moderne og mest miljøvennlige innen fiskefôrindustrien, uttaler EWOS i en melding.

Har investert 600 millioner på tre år

Til sammen har EWOS investert 600 millioner kroner i Florø de tre siste årene. Selve utbyggingen av den nye fabrikkdelen som ble åpnet i dag, representerer en investering på 565 millioner kroner. Over 200 gjester fra inn- og utland deltok på åpningsmarkeringen av den hypermoderne fabrikken.

– Disse investeringene er en viktig del av vår langsiktige strategi om å være den mest rasjonelle og effektive fôrprodusenten også i fremtiden. Investeringene har gitt oss nødvendig kapasitet til å kunne forsterke vår posisjon i et voksende marked, sier adm. dir. Geir Molvik i EWOS AS.

Forberedt for videre vekst

Utover en kapasitetsøkning på mer enn 120.000 tonn, er det også gjort grunnlagsinvesteringer som gjør det mulig EWOS å takle den forventede veksten i fôrmarkedet de nærmeste årene.

– Dette øker vår evne til raskt å gjennomføre ytterligere økninger i produksjonsvolumene på et senere tidspunkt om markedet skulle tilsi det, sier Molvik.

Kan utnytte ulike vegetabilske råvarer

Investeringene i Florø gir også EWOS muligheten til å bruke flere ulike vegetabilske råvarer i produksjonen, og dermed kan en også bedre utnytte resultatene av den omfattende forskningen som skjer i EWOS Innovation på ernærings- og råvaresiden, skriver EWOS i meldingen.

Dette imponerte også statssekretæren:

– De marine ingrediensene er begrenset. Fôrindustrien må derfor jobbe aktivt med å ta i bruk andre råvarer som sikrer næringens fremtidige bærekraft, påpekte Ulriksen i åpningstalen, før han brukte den hypermoderne losse- og lastekranen til å slite åpningssnoren, og markere fabrikken for åpnet.

Eies 100 prosent av Cermaq ASA

EWOS Norge produserte i fjor ca 415.000 tonn fiskefôr ved selskapets tre fabrikker i Florø, på Halsa og i Balsfjord. Selskapet er en del av EWOS-gruppen som i 2008 hadde en samlet omsetning på 6,8 milliarder kroner. Gruppen er 100 prosent eid av Cermaq ASA som er notert på Oslo Børs.