Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming ved lokaliteten Borvika ved Sørøya i Troms og Finnmark fylke.

Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, men det må arbeides på nye måter for å oppnå bedre effekt i satsingen.
Last flere