Fiskeridirektoratet mottok i august melding om rømming fra en av Mowi Norway AS sine lokaliteter.

Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden sist uke.
Last flere