Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangst etter at det ble oppdaget en stor flenge i et oppdrettsanlegg.

NFD foreslår å endre akvakulturloven, for å tydeliggjøre hjemmelen for å kreve produksjonskutt i røde soner.

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Ocean Farming sin lokalitet Håbranden.
Last flere