Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan mot pankreassykdom, for å hindre tap for næringen.
Last flere