Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir pankreassykdom (PD) hos atlantisk laks.
Last flere