Norge har et unikt utgangspunkt for å oppdrette nye arter, men det må arbeides på nye måter for å oppnå bedre effekt i satsingen.

Mowi Norway AS har meldt om hull i til sammen fem nøter i Alstahaug kommune.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune.

Fiskeridirektoratet har motteke melding om rømming av laks frå lokalitet Bergadalen i Kvam.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra i Trøndelag.
Last flere