Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra i Trøndelag.
Last flere