Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lelandsholmen i Hordaland.

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lille Kufjord i Alta kommune.
Last flere