Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik kallar sjømatorganisasjonane inn til møte.

Fiskeridirektoratet har kome med ei oppdatering om rømminga av laks frå Slakteriet Brekke AS.

Fiskeridirektoratet mottok i august melding om rømming fra en av Mowi Norway AS sine lokaliteter.
Last flere