Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg helt ut av Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS.

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10.000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det trengs mer kunnskap før sjøørret kan inkluderes i «trafikklyssystemet».

To sjømatavtalar blir signerte måndag 20. mai. Signeringa skjer i samband med besøk frå Kina sin veterinær- og tollminister. 

Flere lakseoppdrettere rapporterer om vedvarende høy eller tiltakende dødelighet som følge av algeoppblomstring.
Last flere