Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden sist uke.
Last flere