Mattilsynet har mistanke om Infeksiøs lakseanemi i et oppdrettsanlegg for laks i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag.

Mattilsynet er innstilt på å finne praktiske, gode løsninger knyttet til innføringen av nye slaktekrav etter slakteriforskriften.

I sitt foredrag på Trygg Mat dagen i Trondheim, poengterte Kjell Midling, fra Nofima, at trenging, pumping og flytting av fisk, kan være minst like viktig for fiskens velferd som god bedøving.

På Trygg Mat dagen i Trondheim nylig, ble det gitt en grundig orientering om slaktebåten MS Tauranga.

På Trygg-Mat-dagen i Trondheim nylig, uttrykte Ståle Høyem i den polske røykelaksprodusenten Suempol, skepsis til de nye slaktemetodene.

Slakting og dyrevelferd, hvilken metode er mest hensiktsmessig for avliving av slaktefisk? Det var et av temaene på Trygg Mat dagen i Trondheim nylig.

Vindafjord: Raunes Fiskefarm går til sak mot selskapet AF Decom Offshore AS, som dei meiner har øydelagt tilhøva for oppdrett i Vatsfjorden.

I veke 34 2009 var eksportprisen for fersk laks 30,32 kroner per kilo, ein nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

Med ambisjoner om å forebygge og dempe konflikter knyttet til areal- og ressursbruken i kyst-Norge, ble forskningsprosjektet Integrert Kystforvaltning (iKyst) startet opp i vår.

Nordmenn har importert en global mattrend fra øst, som gir norsk laks nok en hjemmeseier.
Last flere