Selskapet har i dag sendt ut innkalling til en ekstraordinær generalforsamling, hvor målet er å oppnå en generell fullmakt til å utstede konvertible obligasjonslån.

Møre og Romsdal fylke ynskjer at heile beløpet som vert betalt inn til staten som vederlag for nye oppdrettskonsesjonar, skal overførast til fylket og lokalitetskommunane.

Lerøy Hydrotech har vedtatt en bot på 1,2 millioner kroner for å ha sluppet død og sykdomsinfisert laks ut i sjøen.
Last flere