Laks vokser godt med betydelig mindre fiskemel i fôret enn det som er vanlig i dag. Forskere har funnet at marine næringsstoffer som er gull verd for oppdrettsfisken, kan utnyttes bedre.

Innblandingen av rømt oppdrettslaks i 19 utvalgte elver er på samme nivå eller noe lavere i 2008 enn den har vært de siste år.

- Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere.

Florø: - Det er et kjempesprang fra fôrproduksjonen sin tidligste barndom og fram til det høgteknologiske og vitenskaplige sammensatte fôret som kommer ut fra den nye fabrikken her i Florø.

Slakteriet investerer mellom 30 og 35 millioner kroner i ny filetfabrikk.
Last flere