Oppsynsmann i Nidelva i Aust-Agder melder om en svært god laksesesong i elva, og er frustrert over den negative vinklingen fra Direktoratet for naturforvaltning.

Torskeoppdrettaren Nærøysund AS i Flora kommune i Sogn og Fjordane er konkurs etter oppbod.

Sunnfjord: - Nordic Mining bør på nytt utgreie kva negative følgjer utslepp til Førdefjorden kan få mellom anna for havbruksnæringa, det krev HAVdyrkerne.
Last flere