Sørfold: Før jul vil Smolten Mørsvika AS sitt nye gigantanlegg stå ferdig. Anlegget skal produsere 10 millioner smolt per år, og sluttregningen nærmer seg 250 millioner kroner.

- I fremtiden kan dyrket tare bli råstoff for en ny og bærekraftig generasjon av biodrivstoff.

– Nå må oppdrettslaksen steriliseres, mener fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og han får støtte fra Namsenvassdagets grunneierforening.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har innført fritt garnfiske etter laks i Vikna og Nærøy, etter at store mengder laks har rømt fra selskapet SinkaBerg-Hansen AS.

- Fra rundlaks til filetproduksjon. Hvilke utfordringer står norsk laksenæring overfor når produksjon av filet overtar for eksport av rundlaks?

Marine Harvest Labrus satsa i 2002 tungt på det som skulle bli ei ny gullgruve innan fiskeoppdrett. Slik blei det ikkje, og no legg anlegget om til produksjon av leppefisk.
Last flere