Codfarmers ASA har i dag ingått avtale med enkelte aksjeeiere i NAP Marine AS om kjøp av minimum 51 prosent av aksjene i NAP Marine.

Johan H. Andresen med investeringsselskapet Ferd, går til retten for å få opphevet et vedtak i Skatteklagenemnda.

Codfarmers ASA har besluttet å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot norske og internasjonale profesjonelle investorer i perioden 25. juni til 08.00 den 26. juni 2009.

For andre gang ble det arrangert prosjektmøte for deltagere og inviterte gjester i Selje 22. og 23. juni 2009. 

Fiskeridirektoratet melder i dag at det er tildelt syv matfiskkonsesjoner i Troms. Konsesjonene er for matfiskoppdrett av laks og ørret.

AKVA group er tildelt en kontrakt for levering av Wavemaster stålmerder til Marine Harvest i Skottland. Kontrakten innebærer levering av komplette stålanlegg i oktober 2009, og tidlig 2010.

I veke 25 2009 var eksportprisen for fersk laks 36,76 kroner per kilo, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Grotle Havbeite, som med det mister konsesjonen.
Last flere