Det har vært mistanke om utbrudd av sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på en oppdrettslokalitet i Skjervøy kommune, i Troms fylke. Denne mistanken er nå bekreftet og diagnosen er stadfestet.

I uke 30 2009 var eksportprisen for fersk laks 37,97 kroner per kilo, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med uken før.

Børskursen for Marine Harvest steg med 8,3 prosent fredag 24. april og videre med 6,2 prosent mandag 27. april. Dette var rundt den helgen da nyhetsstrømmen om utbruddene av svineinfluensa i Mexico tok av.

- Norske oppdrettsanlegg er blitt mer miljøvennlige med årene. Men de er også blitt mye større. Riktig plassering av anleggene vil gjøre dem mer bærekraftige.

For Norsk Marin Fisk enda 2008 med eit underskot før skatt på 55 millionar kroner, eit stengt setjefiskanlegg og betalingsstans for yngelanlegget.

Oppdrettsselskapet Nova Sea har vedtatt forelegget de fikk i etterkant av lakserømmingen fra oppdrettsanlegget i Sjona i midten av november 2007.

I en «overordnet grovmasket vurdering av potensialet for en miljømessig bærekraftig kapasitetsøkning» anbefaler Fiskeridirektoratet å avvente ytterligere kapasitetsvekst i 2010.
Last flere